รายชื่อนักร้องลูกทุ่ง

รายชื่อนักร้องลูกทุ่งเก่า

สุชาติ เทียนทอง

พุ่มพวง ดวงจันทร์

เพลิน พรหมแดน

เสรี รุ่งสว่าง

เอกชัย ศรีวิชัย

แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์

ใหญ่ บางกรวย

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

คัมภีร์ แสงทอง

ชาย เมืองสิงห์

น้ำอ้อย พรวิเชรีย

ผ่องศรี วรนุช

ยิ่งยง ยอดบัว

รุ่งเพชร แหลมสิงห์

ศรเพชร ศรสุพรรณ

สดใส รุ่งโพธิ์ทอง

สายัณห์ สัญญา

ยิ่งยง ยอดบัวงาม

รายชื่อนักร้องลูกทุ่งใหม่

นัฐ วิชชุอร

ก้อง กตัญญู

ธันวา ราศรีธนู

This entry was posted in รายชื่อนักร้อง and tagged , . Bookmark the permalink.